โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด" วันที่ 17 - 18 ต.ค. 2550ณ ห้องจัดเลี้ยง 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลื่อน เปิดรับสมัครถึง 12 ตุลาคม 2550

ดาวโหลดใบสมัคร >> Download


เลื่อน ปิดรับสมัครถึง 12 ตุลาคม 2550

ดาวโหลดใบสมัคร >> Download

เลื่อน เปิดรับสมัครถึง 12 ตุลาคม 2550

ดาวโหลดใบสมัคร >> Download