ภาคครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการอบรมด้านการศึกษาหลายๆด้าน
.......

1.จิตวิทยาทางการศึกษา
2.หลักสูตรการศึกษา
3.แนะแนวทางการศึกษา
4.การบริหารทางการศึกษา
5.การสอนคณิตศาสตร์
6.การสอนภาษาอังกฤษ
7.การสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา
8.เทคโนโลยีทางการศึกษา


ติดต่อได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถ..มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เบอร์โทร : เบอร์โทร : 034-355605 # 133, 137, 139 ภายใน : 3570 # 133, 137, 139
แฟกซ์ : 034-355605 E-mail : soykere@hotmail.com
Home Page : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/

ภาพภ่ายขนาดใหญ่ 7.30 MBสำหรับท่านที่ไม่ต้องการมารถส่วนตัวสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทาง ซึ่งผ่านหน้าวิทยาเขตฯดังนี้
-จากสถานีขนส่งตะวันออกเฉียงเหนือมีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัทขนส่ง สาย กรุงเทพฯ-กำแพงแสน
-จากสถานีขนส่งสายใต้มีรถประจำทางชั้นสอง สาย กรุงเทพฯ-สุพรรณฯและกรุงเทพฯ-บางลี่  รถประจำทางปรับอากาศ
   ชั้น 1 สายกรุงเทพฯ-ด่านช้าง(994) และรถประจำทางสายเก่าสายกรุงเทพฯ-สุพรรณฯ(88), กรุงเทพฯ-บางลี่(80)
-รถตู้ปรับอากาศ จากประตูหนึ่งวิทยาเขตบางเขนถึงวิทยาเขตกำแพงแสน
รถทุกสายผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็น กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สามารถต่อรถได้ที่จังหวัดนครปฐม หรือบริเวณสามแยกมาลัยแมน