ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานอาจารย์

วุฒิปริญญาเอก จิตวิทยาการศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

สนใจติดต่อสอบถามรายระเอียดที่ 034-355605 หรือ 089-6669624 (หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา)
หรือส่งข้อมูลประวัติและผลงานส่วนตัว เพื่อพิจารณาติดต่อกลับได้ที่ E-mail : feduprp@ku.ac.th, fedutss@ku.ac.th

update : 18:18 6/8/2551


เว็บภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เว็บคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์