ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
อ่านต่อ
ข่าวทุนการศึกษา 
รวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งทุนการศึกษาในประเทศ
และทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา  
รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา

   ภาควิชาครุศึกษารณรงค์การแต่งกายดีของนิสิต
   
ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา
รวบรวมข้อมูลและข่าวสาร
การฝึกอบรม/การสัมมนา
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
VDO FILE
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้วันนี้
เมื่อวานนี้เมื่อวาน
ทั้งหมดทั้งหมด
ภาพกิจกรรม อ่านต่อ
การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม
ระดับนานาชาติ EASE conferecne
ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน
โครงการสัมนา STEM Education in Science Classroom โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
การอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The world is your classroom
โดย Ms.Jenna Rashel Buendia
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Collaborative Web-based Inquiry Science Environment Workshop
ภาควิชาครุศึกษาจัดค่ายคณิต โครงการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ SMT Lab ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพกิจกรรม
 
บริการข้อมูลสารสนเทศ อ่านต่อ
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลงานประชุมวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบสารสนเทศนิสิต
KM
การจัดการความรู้ภาควิชาฯ

 •  
    Copyright ©2010
  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
  เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
  การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
  งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
  บุคลากร