ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
อ่านต่อ
ข่าวทุนการศึกษา 
รวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งทุนการศึกษาในประเทศ
และทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา  
รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา

   ภาควิชาครุศึกษารณรงค์การแต่งกายดีของนิสิต
   
ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา
รวบรวมข้อมูลและข่าวสาร
การฝึกอบรม/การสัมมนาเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Play VDO
counter
วันนี้วันนี้
240
เมื่อวานนี้เมื่อวาน
579
ทั้งหมดทั้งหมด
1,324,567

ภาพกิจกรรม อ่านต่อ
โครงการให้คำปรึกษา
ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนเด็กสายรุ้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการอบรมบุคลิกภาพ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
การบรรยายพิเศษ เรื่อง
แนวโน้มการวัดและการประเมิณผล
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
งานสัมมนาวิชาการ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรม
 
บริการข้อมูลสารสนเทศ อ่านต่อ
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลงานประชุมวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบสารสนเทศนิสิต
 • ภาพกิจกรรม
   
    Copyright ©2010
  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
  เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
  การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
  งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
  บุคลากร